המקפצה שלכם

לעולם המסחר הרווחי במט"ח
המאסטר שלכם בשוק המט"ח

מדיניות פרטיות

כללי

מאחר שאיציק טנא ו/או forexmaster.co.il מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן-"האתרים"), החליט איציק טנא ו/או forexmaster.co.il לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי איציק טנא ו/או forexmaster.co.il ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש איציק טנא ו/או forexmaster.co.il במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתרים.

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע על הגולש. חלק מהמידע מזהה את הגולש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. זהו המידע שהגולש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותו אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנה ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, איציק טנא ו/או forexmaster.co.il יבקש מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של איציק טנא ו/או forexmaster.co.il ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות של הגולש
המידע שישמש את איציק טנא ו/או forexmaster.co.il יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il מעוניין לשלוח אל הגולש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה ישוגר אל הגולש רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת הגולש יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il לא ימסור את פרטי הגולש האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה את הגולש אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטי הגולש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם הגולש ירכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה במקרה של מחלוקת משפטית בין הגולש לבין איציק טנא ו/או forexmaster.co.il שתחייב חשיפת פרטי הגולש.
  • אם הגולש יבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או המידע אודותיו לצד שלישי;
  • אם איציק טנא ו/או forexmaster.co.il תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר איציק טנא ו/או forexmaster.co.il משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן הגולש צופה בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשב של הגולש. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה הגולש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקש הגולש. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של איציק טנא ו/או forexmaster.co.il

אבטחת מידע

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, איציק טנא ו/או forexmaster.co.il לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל itziktenne@gmail.com .

בנוסף, אם המידע שבמאגרי איציק טנא ו/או forexmaster.co.il משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il רשאי לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות האלה, כולם או מקצתם, ללא כל הודעה מוקדמת. על הגולש חלה אחריות לבדוק תנאים אלה מדי פעם.

איציק טנא

הדרכה אישית במסחר במט"ח בבית הלקוח.
ליווי הלקוח בשלב המסחר המעשי עד להצלחה.

סלולרי - 052-8223568 אימייל - itziktenne@gmail.com


                                יצירת קשר    הגבלת אחריות   

 
לקבלת ניוזלטר חודשי
עם סקירות וטיפים
שיעזרו לך להגדיל
את תיק ההשקעות שלך
לאורך זמן
מלא/י את פרטיך כאן
שם


אימייל