המקפצה שלכם

לעולם המסחר הרווחי במט"ח
המאסטר שלכם בשוק המט"ח

הגבלת אחריות

מסחר במטבע חוץ על בסיס בטחונות טומן בחובו סיכון ברמה גבוהה, ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה במטבע חוץ, שקול ברצינות את מטרות ההשקעה, רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת. קיימת האפשרות שתספוג אובדן חלקי או כולל של השקעתך ההתחלתית ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר במטבע חוץ ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות כלשהן.

מכלול הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים והמידע האחר הכלול באתר זה ניתן כפרשנות כללית על שוק ההשקעות ואינו מהווה עצה להשקעה. איציק טנא ו/או forexmaster.co.il לא יישא באחריות עבור כל נזק או אובדן, כולל, אך לא מוגבל, לכל רווח או הפסד, שעלול לנבוע בישירות או בעקיפין מן השימוש או ההסתמכות על מידע מסוג זה.

ישנם סיכונים בשימוש במערכת ביצוע עסקאות מסחר מבוססת-אינטרנט שעלולים לנבוע מכשל בחומרה, בתוכנה או בחיבור האינטרנט, אך אינם מוגבלים רק לאלה. מאחר ואיציק טנא ו/או forexmaster.co.il אינו שולטת בעוצמת האות, בקליטתו או בניתובו דרך רשת האינטרנט, כמו גם בתצורת הציוד שברשותך ובאמינות החיבור, איננו יכולים לשאת באחריות בגין כשלים הפרעות או עיכובים בתקשורת דרך האינטרנט.

התוכן של אתר אינטרנט זה נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה והוא ניתן למטרה הבלעדית של סיוע לסוחרים בקבלת החלטות השקעה עצמאיות. איציק טנא ו/או forexmaster.co.il נקט אמצעים משמעותיים להבטיח את דיוקו של המידע באתר האינטרנט, אולם, הוא אינו ערב לכך שהמידע המופיע באתר מדויק והוא לא תחשב כאחראי לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מן התוכן או מאי-היכולת לגשת אל אתר האינטרנט, בגין כל עיכוב או כשל בתקשורת או בקבלה של כל הוראה או הודעה שנשלחה דרך אתר האינטרנט.

האתר אינו מיועד להפצה, או לשימוש, על ידי כל אדם בכל ארץ שהפצתו או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנות ולחוקים המקומיים. אף אחד מן השירותים או ההשקעות אליהם מתייחס אתר האינטרנט הנם ברי תוקף עבור אנשים המתגוררים בכל ארץ בה התנאים של שירותים או השקעות אלו עומדים בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים. אחריותם של המבקרים באתר היא לברר ולמלא אחר התנאים המתבקשים על ידי החוקים והתקנות המקומיים החלים עליהם.

גילוי סיכונים: לא ניתנים בזאת כל כתבי אחריות או ערובות בנוגע לתוכן המופיע לבאתר. אתר האינטרנט והאורחים המבקרים בו אינם לוקחים בחשבון את מטרות ההשקעה, מצבו הכלכלי וצרכיו הייחודיים של כל אדם באשר הוא. העצות ורעיונות המסחר המופיעים באתר ניתנים למטרות מידע בלבד ואין בכוונתם לשמש כעצות למסחר. בשום מצב לא תחשב עצה או רעיון להשקעה הכלולים פה כשידול לקנייה או מכירה של מטבעות.

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il אינו ברוקר מתווך Referring Broker של ברוקרים, בנקים או בתי השקעות בארץ ובעולם.

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il אינה אחראית לעדכניות ודיוק המידע המוצג באתר. החברות שאותם איציק טנא ו/או forexmaster.co.il מייצג עלולים לשנות את התנאים והמידע מבלי שזה יעודכן באתר. איציק טנא ו/או forexmaster.co.il מתחייבת לעשות את מיטב המאמצים על מנת לשמור על המידע המוצג באתר עדכני ככל האפשר.

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il אינו חברה לניהול תיקים או בעל רישיון לייעוץ השקעות. אין בסקירות המוצגות באתר או כל מידע אחר לרבות כלי מסחר, שיטות מסחר, מתנדים, ניתוחים והודעות בפורום או בבלוג או בכל מקום אחר באתר משום המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך ומט"ח. כל העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו האישי בלבד. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של המשקיע ע"י יועץ מוסמך. איציק טנא ו/או forexmaster.co.il אינו מייעץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים.

אתר forexmaster.co.il, עובדיו, מנהליו, שלוחיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעמו ו/או בהרשאתו (להלן יכונו כל האמורים לעיל, "צוות האתר"), אינו אחראי לנכונות, דייקנות ואיכות ההודעות ו/או כתבות ו/או מאמרים או כל דבר אחר אשר מתפרסם באתר, בלוח ההודעות ובפורומים, אינו אחראי לשגיאות, טעויות, הטעיות, פגיעה במשתמשים, מחדלים או כל עוולה אחרת שעלולה להיגרם מפרסומים שונים באתר. כמו כן, צוות האתר אינו אחראי לכל אובדן או נזק שעלולים להיגרם, מכל סוג שהוא, כתוצאה משימוש במידע באתר.

איציק טנא ו/או forexmaster.co.il, צוות העובדים ומנהליו אינם אחראים לטעויות/תקלות טכניות/בעיות שונות של הגופים אותם איציק טנא ו/או forexmaster.co.il מייצג או תומך בכל צורה.

צוות איציק טנא ו/או forexmaster.co.il אינו מבצע עסקאות עבור לקוחות, אינו מקבל הפקדות כספים ואינו מנהל כסף עבור לקוחות.

המשתמש מאשר כי ידוע לו האמור לעיל וכי ידוע לו כי בשימוש באתר ובפורום הוא עלול להיות חשוף למידע פוגע, שגוי, מטעה, מוטעה, לא מכובד, לא צנוע, מעורר התנגדות וכד' וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מצוות האתר בקשר לכך.

צוות האתר אינו אחראי בשום אופן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או תוצאה כלשהי, אשר נגרמה, כביכול ו/או למעשה, על ידי הקישוריות בכל דרך, או מחמת הסתמכות על המידע ו/או החומר ו/או שירותים כלשהם שמקורם בקישוריות ו/או מאגרי מידע חיצוניים לאתר.

איציק טנא

הדרכה אישית במסחר במט"ח בבית הלקוח.
ליווי הלקוח בשלב המסחר המעשי עד להצלחה.

סלולרי - 052-8223568 אימייל - itziktenne@gmail.com


                                יצירת קשר    מדיניות פרטיות   

 
לקבלת ניוזלטר חודשי
עם סקירות וטיפים
שיעזרו לך להגדיל
את תיק ההשקעות שלך
לאורך זמן
מלא/י את פרטיך כאן
שם


אימייל