המקפצה שלכם

לעולם המסחר הרווחי במט"ח
המאסטר שלכם בשוק המט"ח

מילון מונחים

גרף ארבע שעות

חזרה לעמוד הקודם    

גרף שבו כל בר מכיל תקופת זמן של 4 שעות.
לדוגמה בגרף הבא, החץ הירוק מצביע על נר שהתחיל ב- 10 בבוקר והסתיים ב-2 אחה"צ.
הנר הבא יתחיל ב-2 אחה"צ ויסתיים ב-6 בערב וכדומה.

ניתוח טכני, מסחר במטח, גרף ארבע שעותגרף יומי

חזרה לעמוד הקודם    

גרף שבו כל בר מכיל תקופת זמן של יום אחד.
לדוגמה בגרף הבא, החץ הירוק מצביע על נר שהתחיל ב- 6 בספטמבר והסתיים בלילה.
הנר הבא יתחיל ב- 7 בספטמבר והסתיים בלילה של אותו יום וכדומה.

ניתוח טכני, מסחר במטח, גרף יומיגרף שעה

חזרה לעמוד הקודם    

גרף שבו כל בר מכיל תקופת זמן של שעה אחת.
לדוגמה בגרף הבא, החץ הירוק מצביע על נר שהתחיל ב- 8 בבוקר והסתיים ב-9 בבוקר.
הנר הבא יתחיל ב- 9 בבוקר והסתיים ב-10 בבוקר וכדומה.

ניתוח טכני, מסחר במטח, גרף שעהכוכב נופל (באנגלית shooting star)

חזרה לעמוד הקודם    

תבנית היכולה לתת אינדיקציה להיפוך מגמה בטווח הזמן בקרוב מעליה לירידה .
ניקח לדוגמא גרף ארבע שעות: במהלך השעה , השוק חוצה כלפי מעלה את רמת ההתנגדות המצוינת בגרף בקו כחול,
בסוף השעה השוק נסגר בשער הנמצא מתחת לרמת ההתנגדות.
לנר צריך להיות פתיל שארוך לפחות פי שלוש מהגוף.
הסגירה של הנר צריכה להיות סמוך לשער הנמוך שלו.

ניתוח טכני, מסחר במטח, כוכב נופל

מבנה מחירים יורד

חזרה לעמוד הקודם    

סדרה של שתי נקודות שיא ושתי נקודות שפל המקיימות את החוקים הבאים:

 • נקודת השיא השניה (הימנית יותר) נמצאת באותו גובה או נמוכה יותר
  מנקודת השיא הראשונה.
 • נקודת השפל השניה (הימנית יותר) נמוכה יותר מנקודת השפל הראשונה.
 • כאשר הקו המסומן בצבע ירוק נשבר כלפי מטה, אזי נוצר לנו מבנה מחירים יורד.

ניתוח טכני, מסחר במטח, מבנה מחירים יורד

מבנה מחירים עולה

חזרה לעמוד הקודם    

סדרה של שתי נקודות שיא ושתי נקודות שפל המקיימות את החוקים הבאים:

 • נקודת השיא השניה (הימנית יותר) גבוהה יותר
  מנקודת השיא הראשונה.
 • נקודת השפל השניה (הימנית יותר) נמצאת באותו גובה או גבוהה יותר מנקודת השפל הראשונה.
 • כאשר הקו המסומן בצבע ירוק נחצה כלפי מעלה, אזי נוצר לנו מבנה מחירים עולה.

ניתוח טכני, מסחר במטח, מבנה מחירים עולה

נר היפוך

חזרה לעמוד הקודם    

כאשר אני מדבר על נר היפוך אני מדבר על תבנית שהיא אחת מארבעת התבניות הבאות המוסברות בדף זה:נר יפני

חזרה לעמוד הקודם    

צורת ייצוג של מחירים על גרף.

ניקח לדוגמא גרף שעה .

נר שמתחילתו ועד סופו השוק עלה:
ניתוח טכני, מסחר במטח, נר יפני

 • נקודה A היא הנקודה הגבוהה ביותר שאליה הגיע הנר במהלך השעה.
 • נקודה D היא הנקודה הנמוכה ביותר שאליה הגיע הנר במהלך השעה.
 • לכן – נכון להגיד שבמהלך השעה , נע הנר בין המחירים A ו-D.
 • נקודה C היא מחיר הפתיחה – כלומר המחיר בו היה השוק בתחילת השעה.
 • נקודה B היא מחיר הסגירה - כלומר המחיר בו היה השוק בסוף השעה.
 • לאחר שהשוק סגר במחיר B – נפתח נר שעתי חדש.
נר שמתחילתו ועד סופו השוק ירד:
ניתוח טכני, מסחר במטח, נר יפני
 • נקודה A היא הנקודה הנמוכה ביותר שאליה הגיע הנר במהלך השעה.
 • נקודה D היא הנקודה הגבוהה ביותר שאליה הגיע הנר במהלך השעה.
 • לכן – נכון להגיד שבמהלך השעה , נע הנר בין המחירים A ו-D.
 • נקודה C היא מחיר הפתיחה – כלומר המחיר בו היה השוק בתחילת השעה.
 • נקודה B היא מחיר הסגירה - כלומר המחיר בו היה השוק בסוף השעה.
 • לאחר שהשוק סגר במחיר B – נפתח נר שעתי חדש.עסקת לונג

חזרה לעמוד הקודם    

עסקה שבה אנחנו קונים את המטבע השמאלי (העיקרי) ומוכרים את המטבע הימני (המשני).
מבחינת הגרף אנו מעריכים כי המחיר יעלה (שימו לב לכיוון החץ).

ניתוח טכני, מסחר במטח, עסקת לונגעסקת שורט

חזרה לעמוד הקודם    

עסקה שבה אנחנו מוכרים את המטבע השמאלי (העיקרי) וקונים את המטבע הימני (המשני).
מבחינת הגרף אנו מעריכים כי המחיר ירד (שימו לב לכיוון החץ).

ניתוח טכני, מסחר במטח, עסקת שורטפטיש ( באנגלית hammer )

חזרה לעמוד הקודם    

תבנית היכולה לתת אינדיקציה להיפוך מגמה בטווח הזמן בקרוב מירידה לעליה.
ניקח דוגמא גרף ארבי שעות:
במהלך ארבע השעות, השוק חוצה כלפי מטה את רמת התמיכה המצוינת בגרף בקו כחול ,
אך בסוף השעה השוק נסגר בשער הנמצא מעל לרמת התמיכה.
לנר צריך להיות פתיל שארוך לפחות פי שלוש מהגוף.
הסגירה של הנר צריכה להיות סמוך לשער הגבוה שלו.

ניתוח טכני, מסחר במטח, פטישפריצת שווא

חזרה לעמוד הקודם    

הגדרה כללית למצב שבו השוק לא מצליח לפרוץ רמת התנגדות או תמיכה חשובות.

במקרה של רמת התנגדות השוק מנסה לפרוץ רמת התנגדות כלפי מעלה נכשל וסוגר בסופו של דבר מתחת לרמה.

ניתוח טכני, מסחר במטח, פריצת שווא

במקרה של רמת תמיכה השוק מנסה לפרוץ רמת תמיכה כלפי מטה , נכשל וסוגר בסופו של דבר מעל לרמה.

ניתוח טכני, מסחר במטח, פריצת שווא

חשוב לציין שלא כל פריצת שווא היא נר היפוך
נר היפוך חייב להיות אחד מארבעת התבניות הבאות: כוכב נופל, פטיש, תבנית מעטפת שורית או תבנית מעטפת דובית
ואילו פריצת שווא יכולה להיות נר סתמי שלא הצליח לפרוץ כמו הנר שבתמונה.

פריצת שווא לא קלאסית

חזרה לעמוד הקודם    

נדבר על שני מקרים רמת תמיכה ורמת התנגדות.

על רמת תמיכה

ניתוח טכני, מסחר במטח, פריצת שווא לא קלאסית

תבנית זו מורכבת משתי נרות :
הנר הראשון שובר כלפי מטה את רמת התמיכה וסוגר מתחתיה.
הנר שבא מיד אחריו חוצה שוב את רמת התמיכה הפעם מלמטה למעלה וסוגר מעליה, כאשר הגוף שלו (המרחק בין פתיחה לסגירה) שווה לפחות ל-75% מהגוף של הנר השני.

לדוגמא: אם אצל הנר הראשון במרחק בין הפתיחה לסגירה שווה ל-40 פיפס אזי המרחק בין הפתיחה לסגירה בנר השני חייב להיות לפחות 75% כפול 40 כלומר 30 פיפס.


על רמת התנגדות

ניתוח טכני, מסחר במטח, פריצת שווא לא קלאסית

תבנית זו מורכבת משתי נרות :
הנר הראשון שובר כלפי מעלה את רמת ההתנגדות וסוגר מעליה.
הנר שבא מיד אחריו חוצה שוב את רמת ההתנגדות הפעם מלמעלה למטה וסוגר מתחתיה,
כאשר הגוף שלו (המרחק בין פתיחה לסגירה) שווה לפחות ל-75% מהגוף של הנר השני.

לדוגמא אם אצל הנר הראשון במרחק בין הפתיחה לסגירה שווה ל-40 פיפס אזי המרחק בין
הפתיחה לסגירה בנר השני חייב להיות לפחות 75% כפול 40 כלומר 30 פיפס. .צמד

חזרה לעמוד הקודם    

צורת הייצוג של מטבעות בשוק המט"ח. בשוק זה תמיד קונים צמד אחד ומוכרים את השני.
בצמד EUR USD לדוגמא ה – EUR הוא המטבע העיקרי וה- USD הוא המשני.
בגרף של EUR-USD אם חושבים שהגרף יעלה אזי קונים EUR ומוכרים USD.
אם חושבים שהגרף ירד אזי מוכרים EUR וקונים USD.

צמדי המטבעות העיקריים הם:

 • EUR-USD יורו מול דולר אמריקאי
 • GBP-USD לירה שטרלינג (המכונה גם כייבל) מול דולר אמריקאי
 • Usd-chf דולר אמריקאי מול פרנק שוויצרי.
 • Usd-jpy יין יפני מול דולר אמריקאי
 • AUD-USD דולר אוסטרלי (המכונה גם אוזי) מול דולר אמריקאי
 • NZD-USD דולר ניו-זילנדי (המכונה גם קיווי) מול דולר אמריקאי
 • Usd-cad דולר אמריקאי מול דולר קנדירמת התנגדות

חזרה לעמוד הקודם    

רמת המחירים שמעליה קשה לכאורה למטבע לעלות.
איכות הרמה נמדדת על פי מספר הנקודות שנמצאות עליה.
כאשר יש 3 נקודות או יותר על רמה מסוימת והשוק לא מצליח לפרוץ אותה כלפי מעלה זו רמת התנגדות אמינה.

להלן דוגמא:

ניתוח טכני, מסחר במטח, רמת התנגדות

רמת תמיכה

חזרה לעמוד הקודם    

רמת המחירים שמתחתיה קשה לכאורה למטבע לרדת.
איכות הרמה נמדדת על פי מספר הנקודות שנמצאות עליה.
כאשר יש 3 נקודות או יותר על רמה מסוימת והשוק לא מצליח לשבור אותה כלפי מטה זו רמת תמיכה אמינה.

להלן דוגמא:

ניתוח טכני, מסחר במטח, רמת תמיכה

תבנית מעטפת דובית

חזרה לעמוד הקודם    

תבנית בעלת שתי נרות היכולה לתת אינדיקציה להיפוך מגמה בטווח הזמן בקרוב מעליה לירידה .
ניקח לדוגמא גרף ארבע שעות: הנר הראשון חוצה כלפי מעלה את רמת ההתנגדות המצוינת בגרף בקו כחול וסוגר מעליה.
הנר השני חוצה בחזרה את רמת ההתנגדות מלמעלה למטה והשוק נסגר מתחת לרמת ההתנגדות. ניתן לאמר שהנר השני "בולע" בתוכו את הנר הקודם.

ניתוח טכני, מסחר במטח, תבנית מעטפת דוביתתבנית מעטפת שורית

חזרה לעמוד הקודם    

תבנית בעלת שתי נרות היכולה לתת אינדיקציה להיפוך מגמה בטווח הזמן בקרוב מירידה לעליה .
ניקח לדוגמא גרף ארבע שעות: הנר הראשון חוצה כלפי מטה את רמת התמיכה המצוינת בגרף בקו כחול וסוגר מתחתיה.
הנר השני חוצה בחזרה את רמת התמיכה מלמטה למעלה והשוק נסגר מעל לרמת התמיכה. ניתן לאמר שהנר השני "בולע" בתוכו את הנר הקודם.

ניתוח טכני, מסחר במטח, תבנית מעטפת שוריתתיקון טכני

חזרה לעמוד הקודם    

מהלך כנגד המגמה הנוכחית שמתקן בין 38.2% לבין 61.8% מהמהלך האחרון.
אלו רמות שנקראות רמות פיבונצ'י וכאשר השוק מגמתי הוא עוצר באופן מדהים באחת מרמות אלה בכל פעם שהוא מבצע תיקון.
בכל תוכנת גרפים ישנו כלי שמציר את רמות התיקון באופן אוטומטי.
בגרף שלפנינו מצוינים שלושת רמות התיקון הטכני המתקנות מהלך של ירידה .

ניתוח טכני, מסחר במטח, תיקון טכני


כותב המאמר הוא סוחר ותיק ומקצועי במט"ח
שמספק מגוון רחב של שירותי הדרכה

       יצירת קשר    מדיניות פרטיות    הגבלת אחריות   

 
לקבלת ניוזלטר חודשי
עם סקירות וטיפים
שיעזרו לך להגדיל
את תיק ההשקעות שלך
לאורך זמן
מלא/י את פרטיך כאן
שם


אימייל